Abilify (arypiprazol)

Abilify (arypiprazol), atypowy lek przeciwpsychotyczny, jest powszechnie przepisywany w leczeniu objawów schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej i depresji.

Anafranil (klomipramina)

Anafranil (klomipramina) jest trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym (TCA) zwykle przepisywanym w celu leczenia zachowań i myśli związanych z obsesyjnym kompulsją (ZO-K).

IMAO (inhibitory monoaminooksydazy)

Leki z grupy inhibitorów oksydazy monaminowej (IMAO) to niezbyt często przepisywana klasa leków przeciwdepresyjnych. Dowiedz się więcej o skutkach ubocznych i reakcjach niepożądanych IMAO.

Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne są czasami stosowane w leczeniu depresji, dużej depresji i lęku w połączeniu z terapią. Leki przeciwdepresyjne zmieniają ilość neuroprzekaźników w mózgu.

Ativan (lorazepam)

Ativan (lorazepam) to krótko działający lek przeciwlękowy i przeciwpaniczny, który działa na receptory GABA i należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami.

Celexa (Citalopram)

Celexa (citalopram) jest lekiem przeciwdepresyjnym należącym do klasy leków przeciwdepresyjnych selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

BuSpar (Buspirone)

BuSpar (buspiron) jest lekiem przeciwlękowym nie będącym benzodiazepiną, przepisywanym w celu leczenia lęku i związanych z nim objawów. BuSpar był pierwotnie testowany jako lek przeciwpsychotyczny.

Clozaril (klozapina)

Clozaril (klozapina), atypowy lek przeciwpsychotyczny, jest powszechnie przepisywany w celu leczenia objawów związanych z ciężką schizofrenią. Dowiedz się więcej tutaj.

Cymbalta (duloksetyna)

Cymbalta (duloksetyna) to lek przeciwdepresyjny SNRI przepisywany na depresję, lęk i ból związany z neuropatią cukrzycową i fibromialgią.

Elavil (Amitryptylina)

Elavil (amitryptylina) jest trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym (TCA) przepisywanym w leczeniu depresji, zaburzeń odżywiania, migreny i nerwobólów po półpaścu.

Geodon (Zyprazydon)

Geodon (zyprazydon) to atypowy lek przeciwpsychotyczny powszechnie stosowany w leczeniu objawów schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Geodon jest dostępny tylko na receptę.